INTSRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – POŚREDNICTWO PRACY

W celu skuteczniejszego znalezienia pracy każdy Uczestnik będzie mogł skorzystać z 5 godzin zegarowych indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy.

Dzięki stałemu kontaktowi z Uczestnikami, znajomości jego kwalifikacji oraz doświadczeniu, pośrednik:

  • przygotuje 3 oferty pracy
  • pomoże zweryfikować rynek ofert pracy
  • pomoże w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • zorganizuje spotkania z pracodawcami
  • zachęci do udziału w targach pracy

Raz w miesiącu będzie odbywała się weryfikacja efektów poszukiwania pracy dzięki czemu Uczestnicy otrzymają kompleksową opiekę, począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych poprzez przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia.