INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – PORADNICTWO ZAWODOWE

Dzięki indywidualnym i grupowym poradnictwom zawodowym Uczestnicy nauczą się, jak poruszać się po rynku pracy w zakresie posiadanych kompetencji lub kwalifikacji.

Uczestnicy dowiedzą się jak pracować nad rozwiązaniem sytuacji problemowych, które mogą dotyczyć m.in.:

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia,
 • planowania ścieżki rozwoju zawodowego,
 • wyboru miejsca pracy.

Uczestnicy poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy (3 dni x 6 godz.):

 •  zdobędą niezbędną wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • poznają sposoby aktywnego poszukiwania pracy (jak nawiązać kontakt z pracodawcą, pozyskać ofertę),
 • posiądą umiejętność autoprezentacji podczas spotkań z pracodawcą,
 • nauczą się dawać komunikaty werbalne i niewerbalne (mowa ciała), które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia, np. pozyskiwania sympatii lub budowania autorytetu,
 • poznają techniki wykorzystywane w ramach treningu autoprezentacji, w tym ustalenie jak dana osoba chce być postrzegana, jak radzić sobie z nieśmiałością i stresem, pokonywać bariery, jak prezentować siebie,
 • posiądą wiedzę na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • nauczą przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej.