INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWOWYM – STAŻE ZAWODOWE

20 Uczestników, najbardziej potrzebujących nabycia doświadczenia, odbędzie 3 miesięczny płatny staż (35 lub 40 godzin tygodniowo).

Dzięki realizacji staży zawodowych Uczestnicy:

  • mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu zgodnie z posiadanymi predyspozycjami,
  • zdobędą doświadczenie zawodowe,
  • podniosą w znaczący sposób własną wartość na rynku pracy,
  • zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy

Staż odbywać się będzie na podstawie umowy o organizację stażu, określający m.in. harmonogram a przed przystąpieniem do niego każdy Uczestnik zostanie poddany badaniom lekarskim.

Na zakończenie stażu Uczestnicy otrzymają od pracodawcy opinię o stażu a od organizatora zaświadczenie o odbyciu stażu.

Uczestnikom zostanie zapewniony koszt dojazdów, będą pokryte koszty badań lekarskich, szkolenia BHP oraz materiały bieżące dla stanowiska pracy stażysty.