INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Aby wzmocnić motywację do aktywizacji zawodowej, zmniejszyć poziom stresu związany z poszukiwaniem pracy Uczestnicy wezmą udział indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem (4 dni x 1 godz. dla każdego uczestnika) oraz warsztatach motywacyjnych (2 dni x 8 godzin = 16 godzin; grupy po 10 osób)

Warsztaty prowadzone będą z psychologiem/trenerem z doświadczeniem w realizacji szkoleń w formie zajęć wykładowych oraz ćwiczeń.