INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

W oparciu o Indywidulany Plan Działania zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy Uczestnicy wezmą udział w wybranym przez siebie szkoleniu:

  • kursy kosmetyczne
  • wizaż
  • kadry i płace
  • rachunkowość
  • programista C++
  • PHP
  • inne

Kursy będą prowadzone przez doświadczonych trenerów w miejscach wyznaczonych przez organizatorów kursów na terenie Radomia.

Każdy Uczestnik odbędzie 15 dniowe szkolenie grupowe (w sumie 120 godzin lekcyjnych).

W trakcie szkolenia Uczestnicy otrzymają catering oraz materiały do zajęć.

Od osób przystępujących do kursu wymagana jest min. 80 % frekwencja.

60 Uczestników przystąpi do zewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego i tym samym podniesie swoje kwalifikacje oraz otrzyma certyfikat.

140 Uczestników podniesie swoje kompetencje i otrzyma zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szkolenia służą rzeczywistemu zwiększeniu szans na pozyskanie i utrzymanie pracy!