DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁU

Problemy ze znalezieniem pracy mogą wynikać z wielu powodów. Dzięki rozmowie ze specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego (2 godz. zegarowe) oraz z psychologiem (1 godz. zegarowa) każdy Uczestnik omówi szczególne potrzeby, zainteresowania i predyspozycje.

Wspólnie opracujecie Indywidualny Plan Działania w zakresie dalszego rozwoju zawodowego i wyboru szkoleń.

Podstawą jest ścieżka reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego.

Ścieżka reintegracji będzie stworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględniać będzie diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika (IPD).

Doradca zawodowy przeprowadzi test potrzeb i predyspozycji oraz indywidualnie omówi wyniki badań.